Kontakt

Biuro Podróży Eagle

Adres:
00-773 Warszawa
Dolna 7/1

Gdzie to jest?

Numery kontaktowe:
Telefon: 22 624 38 55
Faks: 22 624 37 53

Zarząd Euro Eagle sp.z o.o.
00-773 Warszawa ul.Dolna 7/1

Zapraszamy:
Poniedziałek- Piątek: 10-18
Sobota: 10-15

e-mail: biuro@wyprawyrowerowe.pl


BIURO PODRÓŻY EAGLE
działa na podstawie:


  1. Euro Eagle sp.z o.o. jest spółką prawa handlowego - wpis KRS Sąd Rej. dla m.st. Warszawy XX Wydz. Gospodarczy Nr 0000166760, zarząd – Piotr Kobus, kapitał 50 000 zl
  2. Euro Eagle sp.zo.o. jest wyłącznym przedstawicielem i agentem Biura Podróży Amalia Services Katarzyna Kobus z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 87/89/85 NIP 951-22-03-202 wpisanym do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1286, gwarancji ubezpieczeniowej AXA nr 01.625.681 o wartości 208 155 zł ważnej terytorialnie na cały świat do 31.01.2025.
  3. Euro Eagle sp.zo.o. jest także agentem innych biur podróży, wtedy w świadczeniach imprezy jest podawany organizator wyprawy lub wycieczki.
  4. Przepisów o nadzorze Kuratorium Oświaty zgodnie z rozp. Ministerstwa Edukacji
  5. Regon nr 0115520653
  6. NIP 113-24-28-209

Konto w banku MILLENIUM
26 1160 2202 0000 0000 3768 9104
Euro Eagle Sp.z o.o
00-773 Warszawa Dolna 7/1